In memoriam drs. Herman Bos

Op 1 mei 2020 overleed onze voorzitter Herman Bos. 

Een week voor zijn overlijden werd Herman, als blijk van waardering voor zijn jarenlange maatschappelijke inzet, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Herman was nog dagelijks actief voor zijn dorp Beekbergen en haar kerkelijk- en verenigingsleven. Zo was hij medeoprichter en voorzitter van de Stichting 4 en 5 mei Beekbergen.

Hij was een bruggenbouwer tussen mensen, een raadgever voor velen en een ware woordkunstenaar in zijn toespraken. Tot het laatst toe een rots in de branding voor onze stichting, wanneer iets niet geheel volgens plan leek te gaan en sprak hij vaak de magische woorden “het komt goed” en het kwam goed.

Zijn inzicht, wijsheid en warme sympathie zullen wij node missen. Voor zijn jarenlange inzet zijn wij hem zeer veel dank verschuldigd.