Stichting 4 en 5 mei Beekbergen

OPDAT WIJ NIET VERGETEN

17 april t/m 8 mei Vlaggen Eerbetoon

 Vanaf 17 april, de dag dat Beekbergen werd bevrijd, tot zaterdag 8 mei, eren wij met 25 vlaggen in de Dorpstraat personen die tijdens de 2e Wereldoorlog zijn omgekomen.
Dorpsbewoners, verzetsmensen, bevrijders, evacuees, ieder met een eigen verhaal.
Bij elke vlag hoort een QR-code. Wanneer je die scant, open je het verhaal achter deze persoon. 

Wij herdenken, opdat wij niet vergeten.

4 mei Herdenken

Op 4 mei hangen we de vlaggen de hele dag halfstok als teken van eerbied en respect voor oorlogsslachtoffers en herdenken we alle slachtoffers samen.

Ook bij het monument in het Teixeira de Mattospark aan de Loenenseweg en dan brandt daar ook de Herdenkingsvlam. 

In Beekbergen herdenken we in het bijzonder de 12 bewoners van Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen die tijdens de bezettingsjaren en tijdens de politionele acties in het voormalige Nederlands-Indië door oorlogshandelingen om het leven zijn gekomen. 

Wij herdenken, opdat wij niet vergeten.

5 mei Vieren

 Op 5 mei mag de vlag voluit wapperen en vieren we de bevrijding van Nederland in 1945 en dat we sindsdien in vrijheid leven.

Daan Roovers, Denker des Vaderlands, heeft de jaarthematekst voor het Nationaal Comité geschreven: “Het fundament van vrijheid”.

“Vrijheid, we wisten het al, is maar beperkt maakbaar. Het is kwetsbaar. Een virus kan zomaar, tenminste een jaar lang, roet in het eten gooien. En alles wat we dan inleveren moeten we stap voor stap weer terugveroveren en opnieuw opbouwen. Het fundament van de vrije samenleving is gelukkig robuust, en lijkt onaangetast. Dat is wat we ieder jaar vieren, en wat we elke dag opnieuw dienen te beschermen en te versterken.”

Stichting 4 en 5 mei Beekbergen heeft ten doel:

De herdenking van de bevrijding van het dorp Beekbergen en het organiseren van activiteiten met betrekking van 4 mei en 5 mei en voorts al het geen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daar toe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Met dank aan

Draag de fakkel: GEEF VRIJHEID DOOR.

Dat we in Nederland dagelijks in vrijheid leven is niet vanzelfsprekend.
Iedereen is verantwoordelijk om vrijheid te beschermen, ook jij.
Draag daarom de vrijheid-pin.
Zo laat je zien dat je vrijheid belangrijk vindt.

De fakkelspeldjes zijn verkrijgbaar voor € 2,50 en de opbrengst komt 100% ten goede aan de 4 mei Herdenking en 5 mei Viering in Beekbergen.

De fakkelspeldjes zijn in Beekbergen te koop bij:
– Blom Schoenen
– Boekhandel Mooiboek
– Primera De Damper
– Zuivelservice W. Hofman
– Bakkerij Wil Gerrits (Lieren)