Stichting 4 en 5 mei Beekbergen

OPDAT WIJ NOOIT ZULLEN VERGETEN

“Viering 75+1 jaar Bevrijding” in Beekbergen afgelast

Het bestuur en de werkgroep van de Stichting 4 en 5 mei Beekbergen laten, met heel veel pijn in het hart, weten dat we het besluit hebben moeten nemen de geplande festiviteiten in het kader van “Viering 75+1 jaar Vrijheid” vanwege het coronavirus ook dit jaar niet door te kunnen laten gaan.

We beseffen dat dit een harde klap zal zijn voor allen die betrokken zijn geweest bij het opzetten en uitvoeren van de vele goede ideeën en plannen voor deze viering, doch er rest ons helaas geen andere keuze dan realistisch te zijn.

Het bestuur zal binnen de richtlijnen die in mei van dit jaar gelden, kijken naar de mogelijkheden om op gepaste wijze invulling te geven aan de jaarlijkse 4 mei Herdenking en festiviteiten op 5 mei, zoals de Bevrijdingsvuur-estafette.

Wij bedanken bij deze alle sponsoren en vrijwilligers heel hartelijk voor hun bijdragen en inzet.

Blijf allemaal vooral gezond!

Het bestuur van de Stichting 4 en 5 mei Beekbergen en de Werkgroep 2020.

Stichting 4 en 5 mei Beekbergen heeft ten doel:

De herdenking van de bevrijding van het dorp Beekbergen en het organiseren van activiteiten met betrekking van 4 mei en 5 mei en voorts al het geen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daar toe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Met dank aan

Draag de fakkel: GEEF VRIJHEID DOOR.

Dat we in Nederland dagelijks in vrijheid leven is niet vanzelfsprekend.
Iedereen is verantwoordelijk om vrijheid te beschermen, ook jij.
Draag daarom de vrijheid-pin.
Zo laat je zien dat je vrijheid belangrijk vindt.

De fakkelspeldjes zijn verkrijgbaar voor € 2,50 en de opbrengst komt 100% ten goede aan de 4 mei Herdenking en 5 mei Viering in Beekbergen.

De fakkelspeldjes zijn in Beekbergen te koop bij:
– Blom Schoenen
– Boekhandel Mooiboek
– Primera De Damper
– Zuivelservice W. Hofman
– Bakkerij Wil Gerrits (Lieren)