Stichting 4 en 5 mei Beekbergen

OPDAT WIJ NIET VERGETEN

76 jaar Vrijheid “Thuis voor de Buis” 

Normaal gesproken Herdenken en Vieren we onze vrijheid uitgebreid samen en met elkaar. Door corona zullen we dat dit jaar anders moeten doen: “Thuis voor de Buis”.

Met een paar korte filmpjes nemen wij u mee in het programma zoals u dat in Beekbergen gewend bent met:
De overdenking in de kerk, het taptoe signaal en de 2 minuten stilte bij het monument in het Teixeira de Mattospark aan de Loenenseweg, het zingen van het Wilhelmus, de kranslegging en toespraak door burgemeester Heerts en het bestuur van de Stichting, het ophalen van het Bevrijdingsvuur uit Wageningen en het ontsteken van het vuur bij het monument.
De opnames staan, zowel 4 mei als 5 mei, ’s avonds op deze website en op facebook van de Stichting 4 en 5 mei.
Kijkt u mee?

4 mei mag de vlag de hele dag halfstok, als teken van eerbied en respect voor oorlogsslachtoffers en op die manier herdenken we alle slachtoffers samen.
Ook bij het monument hangt de vlag halfstok en brandt de Herdenkingsvlam.
Beekbergen herdenkt de twaalf bewoners van Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen die tijdens de bezettingsjaren en tijdens de politionele acties in het voormalige Nederlands-Indië door oorlogshandelingen om het leven zijn gekomen.
Herdenken kan ook in de Dorpstraat met het Vlaggen Eerbetoon voor de personen die door de oorlog het leven lieten. Elke persoon met een eigen verhaal, te lezen met de QR-code.

5 mei: de vlag mag voluit wapperen en vieren we dat we sinds 1945 in vrijheid leven!
Bij het monument brandt de hele dag het Bevrijdingsvuur en hangt de vlag voluit.

Stichting 4 en 5 mei Beekbergen heeft ten doel:

De herdenking van de bevrijding van het dorp Beekbergen en het organiseren van activiteiten met betrekking van 4 mei en 5 mei en voorts al het geen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daar toe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Met dank aan

Draag de fakkel: GEEF VRIJHEID DOOR.

Dat we in Nederland dagelijks in vrijheid leven is niet vanzelfsprekend.
Iedereen is verantwoordelijk om vrijheid te beschermen, ook jij.
Draag daarom de vrijheid-pin.
Zo laat je zien dat je vrijheid belangrijk vindt.

De fakkelspeldjes zijn verkrijgbaar voor € 2,50 en de opbrengst komt 100% ten goede aan de 4 mei Herdenking en 5 mei Viering in Beekbergen.

De fakkelspeldjes zijn in Beekbergen te koop bij:
– Blom Schoenen
– Boekhandel Mooiboek
– Primera De Damper
– Zuivelservice W. Hofman
– Bakkerij Wil Gerrits (Lieren)