Stichting 4 en 5 mei Beekbergen

OPDAT WIJ NOOIT ZULLEN VERGETEN

Bevrijdingsvuur Beekbergen

Dinsdagochtend 5 mei is het Bevrijdingsvuur vanuit Wageningen naar Beekbergen gebracht.

Na een korte plechtigheid is het Bevrijdingsvuur om 8.00 uur ontstoken bij het monument in het Teixeira de Mattospark.

Voorafgaand aan de plechtigheid van 75 jaar Bevrijding is één minuut stilte in acht genomen voor onze recent overleden voorzitter van de Stichting 4 en 5 mei Beekbergen, Herman Bos.

 ‘De tirannie verdrijven die mij mijn hart doorwondt’ 

(laatste regel van het 6e couplet van het Wilhelmus)

Zo zongen wij gisteravond thuis bij de Dodenherdenking. Op weg naar de Bevrijding. 

75 jaar geleden was het zover, het hele land vrij. Nederland was uitzinnig van vreugde.

De jongeren van toen zijn de ouderen van nu. Toen waren het de geallieerden, voornamelijk Canadese, die onze dorpen Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen bevrijdden. Dit blijven wij vieren door het Bevrijdingsvuur ook vandaag te ontsteken bij dit monument. 

Ook al is het meer dan drie generaties geleden.

Kom vanavond met verhalen

hoe de oorlog is verdwenen,

en herhaal ze honderd malen:

alle malen zal ik wenen. 

(de laatste regels van het gedicht “Vrede” van Leo Vroman)

Dodenherdenking Beekbergen

Op 4 mei hangt in Beekbergen bij het monument in het Teixeira de Mattospark de vlag halfstok en brandt de Herdenkingsvlam. Het bestuur van de Stichting 4 en 5 mei Beekbergen legde namens iedereen een krans bij het monument. 

Voorafgaand aan de korte ceremonie is één minuut stilte in acht genomen voor onze recent overleden voorzitter van de Stichting 4 en 5 mei Beekbergen, Herman Bos.

Vandaag gedenken wij de twaalf bewoners van Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen die tijdens de bezettingsjaren en tijdens de politionele acties in het voormalige Nederlands-Indië door oorlogshandelingen om het leven zijn gekomen. Mensen die hun leven gaven voor ons land, hun leven gaven zodat anderen konden blijven leven. Via hen herdenken wij alle mensen die door de verschrikking van oorlog en terreur om het leven zijn gekomen.

Wij herdenken, opdat wij nooit onverschillig worden en vergeten. Dat vraagt om betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Van ons allemaal. Ook in de huidige situatie waarin het moeilijk is om de nabijheid van dierbaren te moeten missen en onzekerheid, angst, verdriet en – voor sommigen – zelfs rouw de boventoon voert.

Afsluiting met de woorden van het gedicht van Huub Oosterhuis: 

“Lied tegen de derde wereldoorlog”

Wij die met eigen ogen de aarde zien verscheurd
maar blind en onmeedogend ontkennen wat gebeurt.
De oorlog is geboden, de vrede mag niet zijn.
Dat mensen mensen doden,
en wij die mensen zijn.

Wij die nog mogen leven, van hoop en vrees vervuld,
Aan machten prijs gegeven, aan meer dan eigen schuld
Wij, die God weet hoe verder, tot hiertoe zijn gespaard,
dat wij toch nooit erkennen
het recht van vuur en zwaard.

Dat wij toch niet vergeten waartoe wij zijn gemaakt,
dat diep in ons geweten opnieuw het licht ontwaakt.
Dat in ons wordt herschapen de geest die overleeft.
Dat onze lieve aarde
nog kans op redding heeft.

Bij de ceremonie werd 2 minuten stilte in acht genomen waarna we samen het “Wilhelmus” zongen.

Thuis stilstaan bij 4 en 5 mei in Beekbergen

Dit jaar verlopen 4 en 5 mei anders dan in andere jaren; we zijn thuis en komen niet samen. We staan alleen, maar toch samen, stil bij deze dagen.

Op 4 mei zal in Beekbergen bij het monument in het Teixeira de Mattospark de vlag halfstok hangen en de Herdenkingsvlam branden. Het bestuur van de Stichting 4 en 5 mei Beekbergen zal namens iedereen tijdens een besloten moment een krans leggen bij het monument. Dit moment wordt niet aangekondigd omdat het niet de bedoeling is dat dan een groep mensen samenkomt. Er zijn geen openbare bijeenkomsten op 4 en 5 mei en dus ook geen Stille Tocht. Op 5 mei wordt de vlag ook gehesen en het Bevrijdingsvuur ontstoken.

Van beide gebeurtenissen worden foto’s gemaakt die we met u delen via Facebook en de website: www.4en5meibeekbergen.nl
De toespraak van het bestuur wordt eveneens via deze sociale media gedeeld.

Wat kunt u thuis doen op 4 mei?
Het Nationaal Comité roept op om dit jaar de vlag gedurende de gehele dag halfstok te hangen en niet alleen, zoals gebruikelijk, vanaf 18.00 uur.
Op 4 mei zijn we dit jaar thuis en kunnen we op televisie of online kijken naar de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam.

Wat kunt u thuis doen op 5 mei?
Op 5 mei wordt Nederland, net als ieder jaar, opgeroepen om de gehele dag de vlag uit te hangen.
Ook op 5 mei zijn we dit jaar thuis en kunnen we ’s avonds op televisie of online kijken naar het 5 mei-concert in Carré in Amsterdam.

We maken met elkaar een lastige periode mee. Het is moeilijk om de nabijheid van dierbaren te moeten missen, om in onzekerheid, angst, verdriet en -voor sommigen- zelfs in rouw te leven.

Het bestuur van de Stichting 4 en 5 mei Beekbergen wenst u allen veel sterkte en gezondheid.

Vrijdag 17 april: vlag uit

 Juist in deze tijd past het om stil te staan bij onze vrijheid. 

Het is erg jammer dat alle mooie plannen om 75 jaar Vrijheid te herdenken en te vieren niet door kunnen gaan, maar ons aller gezondheid gaat natuurlijk voor.

17 april Beekbergen en Lieren vierden Vrijheid

Bij het monument in Beekbergen werd bij zonsopgang de vlag gehesen. Bj het monument in Lieren zijn door 2 leden van de 48th Highlanders of Holland Pipes and Drums de vlaggen gehesen en werd “Het Wilhelmus” en “Oh Canada” gespeeld.

In beide dorpen werd uitgebreid gevlagd door de inwoners. Een vrolijk gezicht op een stralende dag. Zie foto’s…Klik hier

Stichting 4 en 5 mei Beekbergen heeft ten doel:

De herdenking van de bevrijding van het dorp Beekbergen en het organiseren van activiteiten met betrekking van 4 mei en 5 mei en voorts al het geen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daar toe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Met dank aan

Draag de fakkel: GEEF VRIJHEID DOOR.

Dat we in Nederland dagelijks in vrijheid leven is niet vanzelfsprekend.
Iedereen is verantwoordelijk om vrijheid te beschermen, ook jij.
Draag daarom de vrijheid-pin.
Zo laat je zien dat je vrijheid belangrijk vindt.

De fakkelspeldjes zijn verkrijgbaar voor € 2,50 en de opbrengst komt 100% ten goede aan de 4 mei Herdenking en 5 mei Viering in Beekbergen.

De fakkelspeldjes zijn in Beekbergen te koop bij:
– Blom Schoenen
– Boekhandel Mooiboek
– Primera De Damper
– Zuivelservice W. Hofman
– Bakkerij Wil Gerrits (Lieren)