Herdenkingsbijeenkomst
Tijdens de openbare Herdenkingsbijeenkomst om 19.00 uur in de Hervormde Kerk aan de Kerkweg staan wij stil bij het jaarthema 2022 van het Nationaal Comité ‘Vrijheid in verbondenheid’.
De 4 mei-voordracht staat dit jaar in het teken van plaatselijk persoonlijke herinneringen. Muzikale medewerking van ‘Ons Koor Beekbergen’ en pianist/organist Ben van Gils.
De bijeenkomst is live te volgen via kerkdienstgemist.nl 

Aansluitend start voor alle belangstellenden om 19.40 uur onder de toren van de Kerk de Stille Tocht naar het oorlogsmonument in het Teixeira de Mattospark aan de Loenenseweg.

Plechtigheid in het Teixeira de Mattospark
Bij het monument aangekomen vindt een korte plechtigheid plaats.
Na het taptoe-signaal wordt om 20.00 uur 2 minuten stilte in acht genomen waarna wij samen het “Wilhelmus” (couplet 1 en 6) zingen onder muzikale begeleiding van Harmonieorkest PJB.
Aansluitend kranslegging voor alle slachtoffers door en namens B&W, familie van slachtoffers, instanties en stichtingen.

Tijdens de Nationale Herdenking herdenken wij allen-burgers en militairen-die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

In Beekbergen herdenken wij in het bijzonder 10 omgekomen verzetsleden J.J. Barendsen, E.A. Blom, Hans Blom, K.J. Busser, P.H. Kaars Sijpesteijn, E. van ’t Land, H. Liefers, W. Oxener, J. Schut, G. Tijhof en 2 Beekbergenaren omgekomen tijdens de politionele acties in Nederlands-Indië, G. Davelaar en J. Stufken.

Overdracht van de zorg voor het oorlogsmonument
Een leerling van de OBS Beekbergen draagt een gedicht voor waarna de zorg voor het monument ceremonieel wordt overgedragen van groep 8 aan groep 7. 

Defilé
De plechtigheid wordt afgesloten met een defilé langs het monument door de aanwezigen.
Aansluitend nodigt de Stichting 4 en 5 mei Beekbergen u uit voor koffie of thee aldaar.

Indien u een gereserveerde zitplaats in de kerk of in het park wilt of wanneer u tijdens de kranslegging bloemen wilt leggen, vragen wij u dat ons voor 1 mei door te geven.
Dat kan via email: mailadres 4en5meibeekbergen

Vlagprotocol
Op 4 mei hangen in Nederland de vlaggen halfstok als teken van eerbied en respect voor de oorlogsslachtoffers. Het Nationaal Comité roept alle inwoners op om, net als vorig jaar, op 4 mei de gehele dag de vlag halfstok te hangen (van zonsopgang tot zonsondergang).
De vlag die gebruikt wordt, is de Nederlandse driekleur zonder wimpel.

Jaarthema Nationaal Comité 4 en 5 mei
Met het jaarthema 2022  Vrijheid in verbondenheid’ benadrukt het Nationaal Comité dat onze vrijheid onlosmakelijk verbonden is met de vrijheid van de ander.
De oorlog in Oekraïne toont hoe kwetsbaar vrijheid is en sterkt het Nationaal Comité in zijn opdracht om oorlogsslachtoffers te herdenken en het belang van vrijheid, democratie en rechtsstaat uit te dragen. Lees hier het jaarthema

Het Wilhelmus

Couplet 1:

Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij, onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

Couplet 6:

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t ‘aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwond