• Deelname geschiedt op eigen risico. 

• Parkeren geschiedt op eigen risico. 

• De organisatie vrijwaart zich van iedere aansprakelijkheid. 

Huishoudelijk reglement –

Regels Stichting 4 en 5 mei Beekbergen
Deze regels zijn van toepassing op alle activiteiten (waaronder de 4 mei dodenherdenking, de 5 mei viering, het
bevrijdingsfestival Beekbergen en het Liberty Camp) van de Stichting 4 en 5 mei Beekbergen (verder te noemen
de Stichting). Wanneer je een activiteitenlocatie van de Stichting bezoekt ben je verplicht om je aan deze regels te houden.

Naast deze regels moeten de bezoekers ook de aanwijzingen van de organisatie en security medewerkers te allen tijde opgevolgd worden.

Regel 1 Het betreden van activiteitenlocaties
Het betreden van de activiteitenlocaties van de Stichting geschiedt op eigen risico en betekent dat je deze regels accepteert.
Bezoekers kunnen worden gefouilleerd door onze security medewerkers en is verplicht. Bij weigering wordt de toegang tot het de activiteitenlocatie ontzegd. Medicijnen mogen alleen het terrein op worden meegenomen indien je ter plaatse een geldige doktersverklaring kunt overleggen. Zowel het bezit, gebruiken of verhandelen van drugs is te allen tijde verboden.
Tijdens de activiteiten kunnen beeld- en geluidsopnames worden gemaakt. Met het betreden van het terrein ga je er ermee akkoord dat deze opnames, op welke wijze dan ook, openbaar gemaakt mogen worden.

Regel 2 Spullen meenemen
Niet meenemen: Drugs, paraplu, dieren, gevaarlijke voorwerpen zoals slag-‐, steek-‐ of vuurwapens en overige gevaarlijke voorwerpen. Zaken waar overige bezoekers last van kunnen hebben, denk aan frisbee, voetbal, geluidsinstallatie et cetera.

Regel 3 Gedrag
Wees galant, geduldig en help de mindervalide bezoekers – bijvoorbeeld door even uit de weg te gaan als iemand met een rolstoel of scootmobiel er langs wil of iets niet goed kan zien.
Het is niet toegestaan om te: Discrimineren, schelden, dreigen, veroordelen, uitdagen van andere bezoekers, seksuele intimidatie, gooien van dranken, vechten, vuur maken, klimmen in bomen of objecten, wildplassen, flyers of samples uitdelen, het verkopen van goederen, overnachten op of rond het festivalterrein, stelen, vandalisme, drugs dealen en/of verkopen, dragen/meenemen van voetbalshirts of (motor)clubuitingen, toegang verschaffen tot niet-‐publieke gebieden, rijwielen stallen naast of tegen de hekken en het plegen van overige strafbare feiten. Openbaar dronkenschap (of het vermoeden ervan). Racistisch, fascistisch en/ of nationalistisch gedrag is tevens niet toegestaan.

Regel 4 Overige zaken
Tijdens alle activiteiten van de Stichting wordt er geen alcohol geschonken aan personen onder de 18 jaar. De medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het schenken van (sterke) drank kunnen bij twijfel vragen om legitimatie. Daarnaast is het voor bezoekers van 18 jaar en ouder niet toegestaan om alcohol door te geven aan bezoekers jonger dan 18 jaar. Indien een medewerker dit opmerkt, zullen beide bezoekers verzocht worden om het terrein te verlaten. Mochten deze bezoekers aan dit verzoek geen gehoor geven, dan zal de zaak worden overgedragen aan de politie.

Het deelnemen aan activiteiten zoals het meerijden met historische voertuigen is geheel op eigen risico.

Het verblijf op een activiteitenlocatie geschiedt op eigen risico. De Stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het ontstaan van schade of letsel aan jezelf of je medebezoekers en voor verlies, schade en/of diefstal van of aan uw goederen.

Naast de activiteitenlocaties houden we ook de binnenstad van Beekbergen en de omgeving schoon. Er staan voldoende containers en prullenbakken.

Wanneer je besluit om je niet aan de regels te houden, zijn wij genoodzaakt om je de toegang te weigeren of zaken in beslag te nemen. Indien noodzakelijk zullen wij contact opnemen met de politie.

Op het terrein is de Nederlandse wetgeving van kracht.