Sponsoren

Wij zijn een stichting zonder winstoogmerk en zonder eigen inkomsten. Aan de organisatie van Herdenken en Vieren zijn kosten verbonden. Uw bijdrage is meer dan welkom op rekeningnummer NL 11 RABO 0155 1877 32 op naam van Stichting 4 en 5 mei Beekbergen.

Wilt u ook sponsor/donateur worden, mail dan met: mailadres sponsoring

Wij zijn onze sponsoren en subsidieverstrekkers enorm dankbaar voor hun financiële bijdragen.