Algemeen

De Nationale Herdenking vindt altijd plaats in de vooravond van 4 mei, ongeacht de dag van de week en ongeacht of deze datum samenvalt met een religieuze feestdag. De herdenking kent een lange traditie: al in 1946 vonden op allerlei plekken in Nederland herdenkingen plaats als eerbetoon aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei worden in het hele land om 20.00 uur de Nederlandse slachtoffers herdacht die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredesoperaties zijn omgekomen. Door het jaar heen vinden herdenkingen plaats die verbonden zijn aan specifieke gebeurtenissen of groepen slachtoffers. Op 4 mei komen alle ervaringen en groepen in herinnering samen.
(bron: website Nationale Comité 4 en 5 mei)

Wie herdenken We?

Tijdens de Nationale herdenking herdenken we allen burgers en Militairen die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook te wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de tweede wereldoorlog , in oorlogssituaties en bij Vredesoperaties.

Op 4 mei om 20.00 uur is Nederland 2 minuten stil. Dan herdenken we alle slachtoffers van oorlogen en vredesmissies sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. 80% van de Nederlanders hecht waarde aan herdenken en vieren. Tienduizenden mensen bezoeken een herdenking, miljoenen mensen bekijken een herdenking via de televisie. Vele bedrijven maken het mogelijk dat het om 8 uur stil is. Ieder jaar opnieuw.

Op 4 mei schakelen alle nationale televisiestations tussen 19.45 uur en 20.15 uur over op de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam of op de herdenking op de Waalsdorpervlakte. Om 20.00 uur volgen 5 miljoen mensen de herdenking op de Dam op tv. Op de Dam staan zo’n twintigduizend mensen. Tot ruim een uur na de opening van het defilé leggen zij bloemen bij het Nationaal Monument.
Om het iedereen mogelijk te maken ieder jaar opnieuw te herdenken zijn winkels bij wet vanaf 19.00 uur gesloten. De NS en alle andere railvervoerders zetten op eigen initiatief de treinen stil op het baanvak. Om te zorgen dat het echt stil is blijven vliegtuigen zo hoog mogelijk in de lucht hangen en komen niet over de Dam en Waalsdorpervlakte. Buschauffeurs zetten de bus als het veilig kan langs de kant van de weg. Veel horecabedrijven schenken niet uit tussen 19.45 en 20.15 uur. Ook websites en poppodia houden er rekening mee.