Het monument

Het oorlogsmonument herinnert de inwoners van Beekbergen (gemeente Apeldoorn) aan twaalf burgers uit de dorpen Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen die tijdens de bezettingsjaren en tijdens de politionele acties in het voormalige Nederlands-Indië door oorlogshandelingen om het leven zijn gekomen.

Hun namen staan in een gedenkplaat bij het monument gegrift:

GEVALLEN VOOR HET VADERLAND

J. J. Barendsen,

E. A. Blom,

Hans Blom,

K.J. Busser,

P.H. Kaars Sijpesteijn,

E van ‘t Land,

H. Liefers,

W. Oxener,

J. Schut,

G.Tijhof.

GESNEUVELD IN NEDERLANDS INDIë

G. Davelaar, Koninklijke Marine

J. Stufken, Koninklijke LandmarineVorm en materiaal

is een kruis van roodbruine zandsteen. Het kruis is geplaatst aan het einde van een oplopende, smaller wordende muur van witgele kalksteen. Aan de voorzijde van de muur zijn twee liggende gedenkstenen geïntegreerd. De muur is 1 meter hoog, 2 meter 50 breed en 50 centimeter diep.

De inscriptie op het monument luidt: ‘1940 – 1945’.

Locatie Teixeira de Mattospark 7361 Beekbergen (Apeldoorn)

Onthulling 4 mei 1970

Ontwerper Ir. J. Bouw

Geadopteerd door O.B.S. Beekbergen

Oprichting

Om de middelen voor het monument bijeen te brengen, is op initiatief van mevrouw G. Pont-Jonker en haar comité een collecte gehouden onder de bevolking van Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen.

Wijzigingen

1990 en 1991

Op 17 april 1990 is op initiatief van het comité 45 Jaar Bevrijding het monument uitgebreid met een gedenkplaat met alle namen en data van de omgekomen Beekbergenaren. Deze gedenkplaat is onthuld door familieleden van de slachtoffers. Een jaar later is er een tweede gedenksteen aan het monument toegevoegd met daarop de namen van twee tijdens de politionele acties in het voormalige Nederlands-Indië omgekomen Beekbergenaren.

2012

Een deel van het monument is na ruim 40 jaar versleten, zodat in 2012 op initiatief van de stichting 4 en 5 mei Beekbergen vernieuwd monument geplaatst is. De voorheen gebruikte steensoort is vervangen door duurzaam hardsteen, dat bestendiger is tegen weerinvloeden. De uitvoering en daarmee de filosofie achter het monument is hetzelfde gebleven: het symboliseert een weg die aan de onderkant breed en gemakkelijk begaanbaar is, maar welke steeds smaller en steiler wordt, uitmondend in een kruisteken. Het oorspronkelijke kruisteken is van goede kwaliteit en wordt hergebruikt. Met de vernieuwing van dit indrukwekkende monument krijgt het landelijke thema “vrijheid geef je door” een extra dimensie; het monument kan nu weer vele jaren mee, zodat het in goede staat aan toekomstige generaties kan worden doorgegeven, die ieder op hun eigen wijze zullen herdenken en vieren.

Sponsoren vervanging / renovatie monument / gasvlam

De Stichting 4 en 5 Mei Beekbergen is de gemeente Apeldoorn, Steenhouwerij Hoogenberg en enkele betrokken particulieren zeer erkentelijk voor de financiële steun, die de vervanging mogelijk heeft gemaakt. Tevens is door de firma Berends van Loenen de gasvlam gerenoveerd.

Op maandag 4 mei 1970 is het gedenkteken onthuld
door de kinderen van de Beekbergense oorlogsslachtoffers