Of u vrij bent op 5 mei wordt bepaald in uw CAO. De regering is voorstander van een vrije 5 mei. Daarom is in de CAO’s in de overheidssector vastgelegd dat 5 mei voor ambtenaren een vrije dag is. In de CAO’s in de particuliere sector is dit overal anders geregeld. Bij sommige CAO’s is bijvoorbeeld 5 mei eens in de vijf jaar een vrije dag. 5 mei is een algemeen erkende feestdag, net als tweede kerstdag, tweede paasdag, Pinksteren en Hemelvaart. Bovendien heeft 5 mei ook de status van ‘jaarlijkse nationale feestdag’, net als Koninginnedag. Maar of mensen vrij zijn op een feestdag is in Nederland niet bij wet geregeld. Volgens de Winkeltijdenwet is 5 mei een gewone dag. De winkels mogen dus gewoon open zijn. In de Winkeltijdensluitingswet is vastgelegd dat het niet toegestaan is om op 4 mei na 19:00 uur een winkel geopend te hebben voor publiek