Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken wij Nederlandse oorlogsslachtoffers. Allen -burgers en militairen- die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, en daarna in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

In Beekbergen herdenken wij in het bijzonder de heren J.J. Barendsen, E.A. Blom, Hans Blom, K.J. Busser, P.H. Kaars Sijpesteijn, E. van ’t Land, H. Liefers, W. Oxener, J. Schut, G. Tijhof, G. Davelaar en J. Stufken.

Het Traditionele Herdenken

De herdenking begint met een openbare herdenkingsbijeenkomst in de N.H. Kerk aan de Dorpstraat. We staan stil bij het Jaarthema van 2020 ‘Verhalen om nooit te vergeten’ met persoonlijke anekdotes, gedichten en overdenkingen van aanwezigen. 

Aansluitend start onder de toren van de N.H. Kerk De Stille Tocht naar het oorlogsmonument 1940-1945 in het Teixeira de Mattospark aan de Loenenseweg. Het oorlogsmonument herinnert de inwoners van Beekbergen (gemeente Apeldoorn) aan twaalf burgers uit de dorpen Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen die tijdens de bezettingsjaren en tijdens de politionele acties in het voormalige Nederlands-Indië door oorlogshandelingen om het leven zijn gekomen.

Aangekomen bij het monument vindt een korte plechtigheid met kranslegging plaats. Na het taptoe-signaal wordt om 20.00 uur 2 minuten stilte in acht genomen waarna wij gezamenlijk het “Wilhelmus” zingen.
Muzikale medewerking door Harmonieorkest Prinses Juliana Beekbergen. 

De leerlingen van groep 7 en 8 van de Openbare Basisschool Beekbergen onderhouden het oorlogsmonument en hebben een actieve rol bij de dodenherdenking in de vorm van het voorlezen van gedichten en de ceremoniële overdracht van het monument van groep 8 aan groep 7.

De plechtigheid wordt afgesloten met een defilé langs het monument.

Het Nieuwe Herdenken

Aansluitend aan de dodenherdenking begint om 21.00 uur in de N.H. Kerk het Nieuwe Herdenken met de theatervoorstelling ‘Theater Na de Dam’. Tegelijkertijd spelen dan meer dan 100 voorstellingen in het hele land, die ieder op hun eigen manier betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog en vormen een bijdrage aan het nieuwe herdenken.
Het begint een traditie te worden in heel Nederland, theatervoorstellingen die aansluitend op de 4 mei-herdenkingen worden opgevoerd. Op de Veluwe is dit nog niet eerder opgevoerd. In Beekbergen is er in 2020 voor het eerst zo’n voorstelling.  

Speciale gast bij de voorstellig in Beekbergen is Jan Terlouw, schrijver van onder meer het boek “Oorlogswinter”. 

Jan Terlouw deelt het podium met het Leonard Ensemble, waarin zijn dochter Pauline Terlouw viool speelt.

Iedereen is van harte welkom aanwezig te zijn bij herdenkingsbijeenkomst, de Stille Tocht, de plechtigheid met kranslegging en de theatervoorstelling.